Basın Duyurusu

BM kuruluşları İsrail'de alıkonulan ve ağır hasta olan Filistinli çocuğun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

20 Ocak 2022

  • UNICEF, UNRWA ve OHCHR’ın ortak açıklaması

AMMAN/KUDÜS/RAMALLAH -:“İsrail Hükümeti, Amal Nakhleh'in alıkonma süresini herhangi bir suç isnat edilmeksizin veya yargılama süreci olmaksızın 18 Mayıs 2022'ye kadar uzattı. Alıkonulduğunda 17 yaşında olan Amal, bir yıldan uzun bir süredir idari gözetim altında tutuluyor.

“Ne Amal ne avukatları ne de ailesi, alıkonmasının ve idari gözetim altına alınmasının nedenleri hakkında bilgilendirildi. Amal, sürekli tıbbi tedavi ve izleme gerektiren ciddi bir otoimmün hastalıktan mustarip.

“Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca Amal'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.

“İsrail'in de imzacısı olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre: "Bir çocuğun alıkonulması ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülmelidir... Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan yararlanma hakkına sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkına da sahip olacaktır.”

"Amal'ın davası, Filistinli bir çocuğun suçlama veya yargılama olmaksızın alıkonduğu uzun süreli davalardan biri. Ancak bu durum Amal’a özel değil. Şu anda, ilk kez alıkonulduğunda 18 yaşın altında olan en az üç Filistinli daha idari gözetim altında bulunuyor.

“2015'ten bu yana her yıl yayımlanan Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu'nda İsrail'e, çocukların idari gözetimine son vermesi çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri'nin bu çağrılarını yineliyoruz. Bu uygulama çocukları özgürlüklerinden mahrum ediyor ve derhal sona erdirilmelidir.”

SON

Daha fazla bilgi için:

Juliette Touma, Savunuculuk ve İletişim Bölge Şefi, UNICEF MENA,
00962798674628, jtouma@unicef.org

Tamara Al-Rifai, Sözcü, UNRWA, t.alrifai@unrwa.org, +962-79-090-0140

Sema Hosta

Sema HOSTA

UNICEF
Chief of Communication

Bu girişime dahil BM kuruluşları

OHCHR
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
UNRWA
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar