BM Mukim Koordinatörlük Ofisi

Mukim Koordinatörlük Ofisi, hem Mukim Koordinatörü çalışmalarında desteklemekte hem de BM Ülke Ekibinin, BM Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS)’inde belirtildiği üzere resmî makamlarla yürüttükleri etkinlikleri koordine etmektedir.

Türkiye hali hazırda 2016-2020 dönemini kapsayan UNDCS’i uygulamaktadır. UNDCS ülkenin ulusal kalkınma önceliklerine orta vadede BM’nin sağlayabileceği katkıları içermektedir.

Mukim Koordinatör, Birleşmiş Milletler Ülke Ekibini mevcut ulusal önceliklere yanıt verecek şekilde yönlendirmekte ve stratejik olarak konumlandırmaktadır. Mukim Koordinatörlük Ofisinin beş ana çalışma alanı bulunmaktadır:

  • Stratejik planlama
  • Ekonomi
  • Ortaklık ve kalkınma finansmanı
  • Veri ve sonuç yönetimi ve raporlaması
  • İletişim ve savunuculuk

BM Mukim Koordinatörü

Dr. Ahonsi, uluslararası kalkınma alanında 25 yıldan fazla deneyime sahiptir. Son olarak Kasım 2023 tarihine dek Sierra Leone’de ve öncesinde Eylül 2020 tarihine dek Çin’de BM Mukim Koordinatörü olarak görev yapan Dr. Ahonsi, Ocak 2017 ile Haziran 2020 tarihleri arasında ise eş zamanlı olarak UNFPA Çin Temsilcisi ve Moğolistan Ülke Direktörü olarak çalıştı. 2014-2016 yılları arasında Gana’da UNFPA Temsilcisi olarak hizmet verdi.

Dr. Ahonsi, BM’ye katılmadan önce 2010-2014 yılları arasında Nüfus Konseyi’nin Nijerya Ülke Direktörü olarak çalıştı. Aynı zamanda New York, Uluslararası Kadın Sağlığı Koalisyonunun Mütevelli Heyeti'nde (2010-2014) yer alan Dr. Ahonsi, Kuala Lumpur'daki BM Üniversitesi Uluslararası Küresel Sağlık Enstitüsünün ilk kurulunda (2008-2014) görev yaptı. 2009'da İsveç, Uppsala’da Nordik Afrika Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1997 ile 2008 yılları arasında Batı Afrika’da Ford Vakfında Kıdemli Program Yöneticisi olarak görev aldı. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Nijerya’nın Illorin, Calabar ve Lagos illerinde çeşitli federal üniversitelerde ders verdi.

Nijerya vatandaşı olan Dr. Ahonsi, Lagos Üniversitesinden Sosyoloji dalında lisans derecesine (Birinci Sınıf Onur Derecesi) ve Londra Ekonomi ve Siyasi Bilimler Okulundan (LSE) Nüfus Çalışmaları alanında doktora derecesine sahiptir.  

UN Staff visit mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk, founder of modern Turkey.
Caption: BM Türkiye personeli BM Gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. 24 Ekim 2019, Ankara.
Photo: © UNIC Ankara

 

Photo of Babatunde Ahonsi

Babatunde A. Ahonsi

Mukim Koordinatör