Türkiye'de BM Kuruluşları

FAO
Gıda ve Tarım Örgütü açlıkla mücadele için uluslararası çabalara liderlik eder. Amacımız herkes için gıda güvenliğine ulaşmak ve insanların aktif ve sağlıklı yaşayabilmesi için düzenli olarak yüksek kalitede ve yeterli gıdaya erişimi olmasını garanti altına almaktır.
ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü sosyal adaleti, uluslararası kabul gören insan ve emek haklarını yaymaya kendini adamış olup, sosyal adaletin evrensel ve sürekli barış için şart olduğu gerçeğini savunarak çalışmalarını temellendirir.
IOM
Uluslararası Göç Örgütü insani ve düzenli göçün hem göçmenlere hem de topluma fayda sağladığı ilkesine bağlıdır. Göç konusundaki başlıca uluslararası kuruluş olan IOM ortakları ve uluslararası toplulukla birlikte çalışır.
OCHA
OCHA BM Sekretaryası içinde yer alır ve acil durumlara gerekli müdahaleler için insani aktörleri biraraya getirmekle görevlidir. OCHA aynı zamanda her insani aktörün insani yardım çabalarına katkı sağlayacağı bir çerçeve oluşturulmasını garanti altına alır.
UN Women
BM Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için çalışıyor. BM Kadın Birimi, haklarını küresel ölçekte savunduğu kadınlar ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının tüm dünyada karşılanmasına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak için kurulmuş bulunuyor.
UNFPA
BM Nüfus Fonu her gebeliğin istendiği, her doğumun güvenli olduğu ve her genç insanın potansiyelinin gerçekleştiği bir Dünya için çalışır. UNFPA çalışmalarıyla 155 ülke ve bölgede milyonlarca kadın ve genç insana ulaşır.
UNIDO
UNIDO yoksulluğu kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma yoluyla ortadan kaldırmayı amaçlar.
WFP
Dünya Gıda Programı yaşamları kurtaran, değiştiren, acil durumlarda gıda yardımı yapan beslenme ve dayanıklılığı artırmak için topluluklarla çalışan başlıca insani örgüttür.