Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak için Harekete Geçelim

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlanmasının yol haritasıdır. SKA'lar yoksulluğu sona erdirmek, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde olmasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısıdır.

Siz de katkıda bulunabilirsiniz

Herkese anlatmak için nasıl katkı sağlayabilirsiniz öğrenin.

Nasıl dahil olabilirsiniz öğrenin