Türkiye'de Ekibimiz

Alvaro Rodriguez

Alvaro RODRIGUEZ

RCO
Mukim Koordinatör ve İnsani Yardım Koordinatörü
Alvaro Rodriguez, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle Türkiye’ye BM Mukim Koordinatörü (tedviren) olarak atandı. 10 Aralık 2021 tarihinde ise BM Mukim Koordinatörü görevine getirildi.

Rodriguez, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen ikiz depremler üzerine Türkiye için BM Acil Yardım Çağrısının yayınlanmasının ardından, 3 aylık bir süre için Türkiye'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü olarak da atandı.


Rodriguez, Türkiye’deki görevinden önce 2014-2019 yılları arasında Tanzanya’da BM Mukim Koordinatörü görevinde bulundu. Rodriguez, BM bünyesinde ilk kez 1991 yılında BM Kalkınma Programı (UNDP) Kenya Ofisinde göreve başladı. Daha sonra Çin ve Tayland’da görev aldı. Çalışma hayatı boyunca Afganistan ve Pakistan’da üst düzey görevlerde bulundu, Somali’de ise UNDP Ülke Direktörü olarak çalıştı. Rodriguez ayrıca, New York’taki UNDP Genel Merkezinde UNDP’nin Küresel Programının denetiminden sorumlu Politika Destek Koordinatörü görevini yürüttü.
Asya Varbanova

Asya VARBANOVA

UN Women
Country director
Ms. Varbanova assumed the position of Country Director of UN Women Turkey in April 2019. Prior to that, she was Chief Technical Advisor for the UN Women Country Office in Moldova since 2015 and the Representative a.i. in 2017- 2018. Previously, Ms. Varbanova served as Head of Office for the UN Women Programme Office in the Republic of Serbia in 2010-2015 and Head of Office for UNIFEM in North Macedonia in 2008-2010. In 2015, Ms. Varbanova was deployed to Nepal to serve as Gender and Humanitarian Advisor for UN Women’s post-earthquake response. Ms. Varbanova is a national of Bulgaria and holds a Master’s Degree in Public Policy from the University of Minnesota, USA.
Dr. Batyr Berdyklychev

Dr. Batyr Berdyklychev

DSÖ
Temsilci
 
 
 
DSÖ'ye katılmadan önce, Dr Batyr Türkmenistan'da Bilimsel Nöroloji Araştırma Enstitüsü'nde nörolog olarak çalışmıştır. DSÖ'ye ilk olarak 1996 yılında Türkmenistan ülke ofisinin Ulusal Başkanı olarak katılmıştır. 2003 yılında Dr Batyr, Ülke Desteği Bölümü'nde çalışmak üzere DSÖ Avrupa Bölge Ofisine geçiş yapmıştır. Bölgesel düzeyde Strateji Uzmanı ünvanıyla ülkelerin stratejik sağlık ihtiyaçlarının değerlendirilmesinden, ülke çalışma planlarının geliştirilmesinden ve bu uygulamaların izlenmesinde sorumlu olarak çalışmalarını yürütmüştür. Dr Batyr, diğer görevlerin yanı sıra, DSÖ Avrupa Görev Gücü'nün Milenyum Kalkınma Amaçlarına (MDG) ilişkin çalışmalarında, ülke iş performansı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve pilot çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. Dr Batyr, 2003 ve 2006 yıllarında Ukrayna ve Arnavutluk'ta ülke ofisi başkan vekili görevlerinde bulunmuştur. 2016'dan 2020'ye kadar DSÖ Temsilcisi / DSÖ Belarus ülke ofisi Başkanı olarak görev yaparken 2019'da Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık hizmetlerinde mükemmellik için onur ödülü almıştır. Dr Batyr, nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları alanında lisansüstü uzmanlığa sahip bir tıp doktoru olup ayrıca Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Sağlık Sistemleri Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. 2 Kasım 2020'de Türkiye'deki yeni görevine başlamıştır.
Gerard Waite - IOM Turkey Chief

Gerard Karl Waite

IOM
Misyon Şefi
 
 
 
Eylül 2021'de IOM Türkiye Misyon Şefi görevine atanan Gerard Karl Waite göç yönetimi konusunda 24 yıllık deneyime sahiptir. Waite, Türkiye’deki görevinden önce Irak, Somali, Uganda ve Güney Sudan'da IOM Misyon Şefi olarak görev almıştır. Ayrıca IOM Sudan'da, Hartum Ofisi Darfur Bölge Koordinatörü, El Faşir Saha Ofisi Müdürü ve Nyala Ofisi’nde Koruma Birimi Müdürü olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur.

IOM'e katılmadan önce Waite, Almanya'daki Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nde Program Müdürü, Batı Şeria ve Kudüs'teki Alternatif Bilgi Merkezi'nde (AIC) Program Koordinatörü ve İskoçya'daki İskoç Mülteci Konseyi'nde Mülteci Destek Müdürü olarak görev yapmıştır.
Edinburgh Üniversitesi Dilbilim ve Antropoloji alanında lisans derecesi ve Dilbilim alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Gerard Karl Waite, Londra Üniversitesi'nde ise İnsan Hakları alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır.
Hassan Mohtashami

Hassan Mohtashami

UNFPA
Temsilci
 
 
 
Hassan Mohtashami 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciği görevini üstlenmiştir. Öncesinde, kendi ülkesi olan İran’da Bölge Sağlık Direktörlüğü, Dünya Bankası’nda Proje Yöneticisi, ve Ulusal Aile Planlaması Deneği’nde (IPPF üyesi) CEO ve Afganistan’da ise Dünya Sağlık Örgütü’nde Üreme Sağlığı Danışmanı olarak farklı pozisyonlarda görev almıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na 2004 tarihinde katılmış ve Türkiye UNFPA Ofisi’nde görevine başlamadan önce, Çin, DPRK, Pakistan, Laos, Swaziland, Uganda ve Sudan'da UNFPA Temsilcisi olarak görev almıştır. Mohtashami, sağlık sektöründe 26 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip, Nüfus Liderliği alanında lisansüstü eğitimi almış ve Psikiyatr alanında uzmanlaşmış bir tıp doktorudur.
Ahmet Parla

Kadir Ahmet Parla

UNIC
Müdür
 
 
 
Ahmet Parla BM'deki görevinden önce Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Antalya İl Müdürlüğü ve Enformasyon Dairesi Başkan vekilliği dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Parla ayrıca, Washington DC'deki Türk Büyükelçiliğinde de Basın Ataşesi görevinde bulundu. Parla, American Üniversitesinden Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.
Mrs. Kavilmadam Ramaswami Parvathy

Kavilmadam Ramaswami Parvathy

WFP
Temsilci ve Ülke Direktörü
 
 
Hindistan vatandaşı olan Sayın Kavilmadam Ramaswami Parvathy, kalkınma ve insani yardım alanında 30 yılı aşkın tecrübesiyle kıdemli bir uluslararası lider ve insani yardım uzmanıdır. Çalışma alanları; stratejik planlama, performans, risk yönetimi, insan yönetimi, çatışma analizi ve insani yardıma erişim müzakereleridir. Parvathy Temmuz 2022’de Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu görev kapsamında Türkiye’de yaşayan en ihtiyaç sahibi insanların gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik WFP’nin Türkiye’deki operasyonlarını yönetecektir. Bu çerçevede Türkiye Devleti, Birleşmiş Milletler kuruluşları ile diğer kalkınma ve insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak toplum ve toplulukların sağlıklı, üretken ve uyum içinde olması amacıyla sürdürülebilir adımların hayata geçirilmesini teşvik edecek ve çevrenin mevcut ve gelecek nesiller için korunmasına yönelik sorumlu politikaların ve yasaların uygulanması amacıyla savunuculuk faaliyetleri yürütecektir.

Parvathy, Türkiye’ye gelmeden önce WFP Liberya Temsilcisi ve Ülke Direktörü olarak ve WFP Afganistan Ülke Direktör Yardımcısı (Program ve Operasyonlar) olarak görev yapmıştır. Kariyeri boyunca Asya Pasifik’te, Batı Afrika’da ve WFP’nin Bölge ve Merkez Bürolarında dünyada açlığı bitirmek üzere çalışmıştır. Birleşmiş Milletler’i temsilen emniyetsiz ve belirsiz durumlarda faaliyet göstermek konusundaki yetkinliğini kullanarak ve birçok farklı kültüre mensup kişilerin oluşturduğu ekiplere liderlik ederek yüksek performansla etkin hizmet sunulmasını sağlamıştır. Parvathy’nin İngiltere’deki Cranfield Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Örgütsel Performans Yönetimi alanında master diploması mevcuttur.
vinton

Louisa Vinton

UNDP
Mukim Temsilcisi
 
 
 
Louisa Vinton, Mayıs 2021 itibarıyla UNDP'nin Türkiye'deki Mukim Temsilcisi olarak görevine başlamıştır. Vinton, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Bürosu’nun kapsadığı bölgede 30 yılı aşkın tecrübeye sahip bir kalkınma uzmanıdır.

Vinton, Türkiye’deki görevinden önce, Kasım 2018’den Mart 2021’e kadar UNDP’nin Gürcistan Mukim Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Bunun öncesinde, Kasım 2013’ten Ekim 2018’e kadar Kuzey Makedonya’da; Temmuz 2010’dan Haziran 2014’e kadar ise Hırvatistan’da BM Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi olarak görev almıştır. UNDP’de ilk olarak Şubat 2004’te New York’ta Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Bürosu Alt Bölge Bölüm Başkanı olarak görev yapmaya başlamış ve UNDP’nin Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’daki girişimlerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Ayrıca BM’nin 1986 Çernobil nükleer kazasının ardında bıraktığı gündem ile ilgili konulardaki koordinasyonunu yönetmiştir.

UNDP’ye katılmadan önce, Economist Intelligence Unit'te dokuz yıl süreyle editörlük, Genel Yayın Yönetmenliği ve şirketin New York'taki İcra Hizmetleri biriminin başkanlığını yapan Louisa Vinton, 1988 ile 1994 yılları arasında Münih'teki “Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.” için Kıdemli Araştırma Uzmanı olarak çalışmıştır. Cornell Universitesi Rus Çalışmaları bölümünde lisans eğitimini, Michigan Üniversitesi Tarih bölümünde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İngilizce dışında, Hırvatça, Almanca, Lehçe ve Rusça dillerinde günlük konuşmalarını sürdürebilecek kapasiteye sahiptir.
Numan Özcan

Numan OZCAN

ILO
Ülke Direktörü
 
 
 
Numan Özcan, Ocak 2015 tarihinden beri ILO Türkiye Ofisi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Özcan, iş hayatına 1998 yılında Hak-İş Konfederasyonu’nda başlamıştır. Daha sonra özel sektörde uluslararası risk danışmanlığı alanında çalışmış ve kamu sektöründe Avrupa Birliği fonlarından desteklenen sosyal ve istihdam projelerinden sorumlu sözleşme yöneticiliği yapmıştır. Özcan, 2005 ve 2015 yılları arasında AB Türkiye Delegasyonu’nda görev yaparak AB ve Türkiye arasındaki sosyal politika ve istihdam alanındaki katılım müzakerelerini takip etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Özcan, daha sonra University of Westminster’de (Londra) Uluslararası İşletme ve Yönetim ve Gazi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler konularında yüksek lisans yapmıştır.
Philippe Leclerc

Philippe Leclerc

UNHCR
Temsilci
 
 
 
Philippe Leclerc, Ocak 2021’den bu yana Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
Uluslararası hukuk lisans eğitimini 1986 yılında Paris’te tamamlayan Leclerc, 1987 ve 1988 yıllarında Fransa’nın Tiran Büyükelçiliğinde Kültür Ataşesi olarak çalışmıştır. 1990 yılından beri UNHCR bünyesinde dünyanın farklı noktalarda hizmetler veren Leclerc, mülteci koruması alanındaki çalışmalarını 1990-1992 yıllarında Kamerun, 1993’te Bosna-Hersek ve Sırbistan, 1994-1995 yıllarında Slovenya, 1996’da Brüksel’de devam ettirmiştir. 1996-2000 yılları arasında Cenevre’deki UNHCR Merkezinde İsviçre ve Lihtenştayn İrtibat Ofisi Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2001 yılında Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne Taraf Devletlerin Birinci Bakanlar Toplantısının organizasyonunu gerçekleştirmiştir. 2002-2003 yıllarında Afganistan’ın Kabil kentinde Misyon Şefi Yardımcılığı görevini üstlenen Leclerc, 2004-2008 yıllarında Cenevre’deki UNHCR Merkezinde Uluslararası Koruma Dairesi, Vatansızlık Birimi Müdürlüğü, 2008-2010 yıllarında ise Şam’da Temsilci Vekilliği yapmıştır. Leclerc, sonuncusu Aralık 2013-Şubat 2014 döneminde Orta Afrika Cumhuriyeti’nde olmak üzere birçok acil durum misyonunda da görev almıştır. Mevcut görevinden önce 2010-2015 yıllarında Fransa Temsilcisi, 2015-2020 yıllarında ise Yunanistan Temsilcisi olarak görev yapmıştır.
Regina De Dominicis

Regina De Dominicis

UNICEF
Temsilci
 
 
 
İtalyan vatandaşı olan Regina De Dominicis, Ekim 2020 tarihi itibariyle UNICEF’in yeni Türkiye Temsilcisi olarak görevine başladı. UNICEF’in Sırbistan ve Fas ülke ofislerinde de Temsilci olarak görev yapan De Dominics, öncesine UNICEF Türkiye Ofisi’nde de Temsilci Yardımcısı olarak çalıştı. UNICEF’den önce Avrupa Komisyonu bünyesinde çalışan Regina De Dominicis, Kosova (1244 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında), Sırbistan ve Karadağ’da görevlerde bulundu. Ayrıca, Kanada’da halkla ilişkiler ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında özel sektörde çeşitli pozisyonlarda yer aldı. Roma'daki LUISS Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında Laurea di Dottore ünvanını aldıktan sonra, 1999 yılında, aynı zamanda yüksek lisansını da tamamladığı Belçika’da bulunan Avrupa Koleji'nde, Avrupa çalışmaları alanında uzmanlaştı. De Dominicis Türkiye’de eşi ve kızı ile birlikte yaşamaktadır.
Ms. Sanjana Quazi

Sanjana Quazi

OCHA
Türkiye Ülke Direktörü
 
 
 
2021 sonu itibarıyla OCHA Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmıştır. 2019-2021 arası OCHA Suriye Krizi Bölge Ofisi'nde Ofis Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Quazi, burada Birleşmiş Milletler ve önemli paydaşlara müdahaleleri şekillendirme, savunuculuk, kaynak seferberliği ve müdahale koordinasyonu konularında tavsiyelerde bulunmuştur. 2013-2015 arasında Suriye Krizi’nin ilk yıllarında da yine OCHA bünyesinde hizmet vermiştir. Quazi, BM Sekreteryası, BM Fonları ve Programları, bir STK ve özel sektör de dahil olmak üzere toplamda 25 yıllık mesleki deneyime sahiptir. Aslen Bangladeş vatandaşı olan Quazi, ABD Tufts Üniversitesi'nden Ekonomi alanında lisans ve yine ABD Columbia Üniversitesi'nden Halk Sağlığı alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.
Süleyman Yılmaz

Süleyman Yılmaz

UNIDO
Temsilci
 
 
 
UNIDO Türkiye Temsilcisi ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi Türkiye Direktörü olarak Kasım 2009’dan bu yana görev yapmakta olan Süleyman Yılmaz, daha önce 2007 ve 2009 yılları arasında Paris’te OECD Kalkınma Merkezi’nde danışman ve ekonomist ve politika analisti olarak çalışmıştır. 2003 ve 2007 yılları arasında sırasıyla Saraybosna’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna-Hersek (Saraybosna) Koordinatörü ve Taşkent’te Türk Standartları Enstitüsü Özbekistan Temsilcisi olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yılları arasında Brüksel’de Avrupa Komisyonu Girişimcilik ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. İngiltere Warwick Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı, Hacettepe Üniversitesi’nden Ekonomi Yüksek Lisansı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Lisansı (Ankara, 1993) derecelerine sahiptir.
Viorel Gutu

Viorel Gutu

FAO
Temsilci
 
 
 
Viorel Gutu 2018 yılından bu yana FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt-bölge Koordinatörü görevini yürütmektedir. Gutu 2014 – 2018 yılları arasında FAO Tacikistan Temsilcisi olarak görev almıştır. Kariyerine 1994 yılında Price Waterhouse LLC’de başlayan Gutu, Moldova Tarım ve Gıda Bakanlığında çeşitli pozisyonlarda ayrıca tarım sanayi ve ticaretinin geliştirilmesi ve tarım politikaları ile ilgili çok sayıda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) projelerinde yer almıştır. 2011 ile 2014 yılları arasında Moldova Tarım ve Gıda Bakan yardımcılığı görevini de yapan Gutu’nun Moldova Teknik Üniversite’sinden iş idaresi yüksek lisans ve ekonomi doktorası vardır.