Basın Duyurusu

HoReCa sektöründeki gıda israfı ile mücadele için yeni iş birliği yolda

04 Mart 2021

 

  • FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Metro Türkiye, HoReCa sektöründeki gıda israfıyla mücadele etmek için güçlerini birleştiriyor.
Eating at restaurant
Photo: ©FAO/Robert Atanasovski

Ankara – Oteller, restoranlar ve kafeler (HoReCa), gıdanın üretiminden menünün hazırlanmasına, tabaklarda kalanlar da dahil olmak üzere artakalanların nasıl değerlendirilmesi gerektiğine kadar gıda kaybı ve israfının azaltılmasında hayati bir rol oynuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu alanda iyileştirmeler sağlamak ve ortak hareket etmek için kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu amaçla, FAO, Türkiye'de HoReCa sektöründe gıda kaybı ve israfının azaltılması üzerine olası iş birliği alanlarının değerlendirilmesi için Metro Türkiye ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile dün bir araya geldi.

Gıda israfı ile mücadele zamanımızın en büyük küresel zorluklarından bir tanesi. Sadece Türkiye'de her yıl 18 milyon ton gıda çöpe atılırken, bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde 88 milyon tonu buluyor. Gıdanın bu şekilde israf edilmesi ya da atık haline gelmesi, gıdanın yok edilmesinin neden olduğu maliyet bir yana, üretiminde kullanılan değerli kaynakların da boşa harcanmasına neden oluyor.

Özellikle gıdanın hazırlanmasında ve depolanmasında gerçekleşen israf, (mutfakta, açık büfede veya müşterilerin tabaklarında) artakalanların nasıl değerlendirileceğine dair bilgi eksikliği ve hatalı tahminler sonu gerçekleşen fazla mal/üretim, HoReCa sektöründe israf yönetimini kilit bir öncelik haline getiriyor. Gıda kaybı ve israfı ile olumsuz etkilerini ele alırken, israf ile kaybın nerede ve neden oluştuğunu doğru tespit etmek ve yönetmek, iyi uygulamaların benimsenmesi kadar önem taşıyor.

FAO, Bakanlık ve Metro Türkiye HoReCa sektörünün için gıda israfını azaltmada izlenebilecek uygulamaları ve önerileri içeren detaylı bir kılavuz, kontrol listeleri ve öneri/tavsiye hazırlamayı amaçlıyor. Kılavuzun, gıda israfını önlemeye yönelik tavsiyelerin yanı sıra, tüketim özelliği hala uygun olan ihtiyaç fazlası gıdaları gıda bankalarına  bağışlanması veya bağışlanamayan gıda atıklarının başka amaçlarla yeniden kullanılması (örn. Hayvan gıdası, kompost eldesienerji olarak geri kazanım, vb.) gibi kaçınılmaz gıda fazlasının nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri de içermesi planlanıyor.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada,  “Bu üçlü iş birliğinin HoReCa sektöründeki çalışanları gıda israfını azaltmak ve daha etkili yönetebilmeleri için kılavuz niteliğinde olacak” dedi.

İş birliği kapsamında, tanınmış şefler tarafından "Sıfır Atık Menü" leri hazırlanmasından gıdanın uygun şekilde depolanmasına, atık gıdanın yeniden kullanımından, geri dönüşümüne kadar  mutfak/hizmet personeline yönelik bir dizi eğitim, kapasite geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenecek.

“Gıdanı Koru Kampanyası’nı FAO ile birlikte yürütmekten gurur duyuyoruz”

Gıdanı Koru Kampanyası’nın bakanlığın marka projelerinden biri olduğunu ve FAO ile birlikte yürütmekten büyük gurur duyduklarını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, “Perakende sektöründe onlarca yıllık deneyime sahip bir birey olarak, bu üçlü iş birliğinin özellikle HoReCa sektöründeki gıda israfını azaltmaya yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

Söz konusu iş birliği aynı zamanda, tüketicilerin sıklıkla satın almaktan kaçındığı şekli bozuk sebze ve meyvelerin  “normal” görünümlü sebze ve meyveler kadar besleyici olduğuna dair bilgilendirme kampanyası başlatmayı da öngörüyor.

“HoReCa sektöründe gıda israfını azaltmak için FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlerimizi birleştirmekten onur duyuyoruz”

Küresel olarak üretilen gıdaların üçte birinin ya israf edildiği ya da kaybolduğunu vurgulayan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, bu miktarın aynı zamanda küresel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili sektörden, kamudan, sivil toplumdan, müşterilere değer zinciri boyunca yer alan ortaklarıyla birlikte çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirten Türüng sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'de 30 yıldır birlikte çalıştığımız HoReCa sektöründe gıda israfını azaltmak için FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlerimizi birleştirmekten büyük onur duyuyoruz. Gıdanın son lokmasına kadar tadının çıkarılmasını istiyoruz; çünkü gıda israfı, zaman, emek, para ve diğer değerli kaynakların da israfını temsil ediyor.”

Bu amaçla, geçtiğimiz Mayıs ayında FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'nin ilk Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı yayınladı. Eylem Planı özel sektörden sivil toplum örgütlerine, gıda kaybı ve israfının tüm ilgili sektörlerde önlenmesi, azaltılması ve yönetimi için çok sektörlü ve çok paydaşlı yaklaşım çağrısında bulunuyor.

METRO AG, Tüketim Malları Forumu kararlarına bağlı ve Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün 10x20x30 girişiminin de aktif üyesidir. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar faaliyetlerinde gıda israfını yüzde 50 azaltmak için aktif bir şekilde çalışıyor. METRO AG’nin küresel taahhütlerine katkıda bulunmak amacıyla Metro Türkiye, 2017 yılında, HoReCa sektöründe gıda kaybı ve israfı hakkında farkındalığı arttırmak ve iyi uygulamaları paylaşmak için "Gıda Hareketi" ni başlattı.

BAĞLANTILAR

Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’den ortak Gıda Kaybı ve İsrafı Strateji Komitesi

GIDANI KORU Kampanyası büyükşehir belediyeleriyle yapılan görüşmelerle hız kesmeden devam ediyor

YAYINLAR

Türkiye'nin ilk Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı             

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

AYLİN ALPAGUT

Ulusal İletişim ve Ortaklıklar Sorumlusu

Ankara, Türkiye

aylin.alpagut@fao.org

Gazeteciler ve editörler için:

Fotoğraf, ses dosyası, video görüntü ve b-roll için buradan iletişime geçebilirsiniz: (+39) 06 570 53625 ya da FAO-newsroom@fao.org.

 

Çevrimiçi araçlar:

Fotoğraflar için FAO’nun Flickr hesabı

FAO’nun çevrimiçi haber odası

FAO basın bültenleri için RSS bildirimi

Twitter’da @FAOnews  ve @faoturkiye

HoReCa sektöründeki gıda israfı ile mücadele için yeni iş birliği yolda

Aylin Alpagut

Aylin Alpagut

FAO
Ulusal İletişim ve Ortaklıklar Sorumlusu

Bu girişime dahil BM kuruluşları

FAO
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar