BM Mukim Koordinatörlük Ofisi

Mukim Koordinatörlük Ofisi, hem Mukim Koordinatörü çalışmalarında desteklemekte hem de BM Ülke Ekibinin, BM Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS)’inde belirtildiği üzere resmî makamlarla yürüttükleri etkinlikleri koordine etmektedir.

Türkiye hali hazırda 2016-2020 dönemini kapsayan UNDCS’i uygulamaktadır. UNDCS ülkenin ulusal kalkınma önceliklerine orta vadede BM’nin sağlayabileceği katkıları içermektedir.

Mukim Koordinatör, Birleşmiş Milletler Ülke Ekibini mevcut ulusal önceliklere yanıt verecek şekilde yönlendirmekte ve stratejik olarak konumlandırmaktadır. Mukim Koordinatörlük Ofisinin beş ana çalışma alanı bulunmaktadır:

  • Stratejik planlama
  • Ekonomi
  • Ortaklık ve kalkınma finansmanı
  • Veri ve sonuç yönetimi ve raporlaması
  • İletişim ve savunuculuk

BM Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü 

Alvaro Rodriguez, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle Türkiye’ye BM Mukim Koordinatörü (tedviren) olarak atandı. 10 Aralık 2021 tarihinde ise BM Mukim Koordinatörü görevine getirildi.

Rodriguez, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen ikiz depremler üzerine Türkiye için BM Acil Yardım Çağrısının yayınlanmasının ardından, 3 aylık bir süre için Türkiye'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü olarak da atandı.

Rodriguez, Türkiye’deki görevinden önce 2014-2019 yılları arasında Tanzanya’da BM Mukim Koordinatörü görevinde bulundu. Rodriguez, BM bünyesinde ilk kez 1991 yılında BM Kalkınma Programı (UNDP) Kenya Ofisinde göreve başladı. Daha sonra Çin ve Tayland’da görev aldı.

Çalışma hayatı boyunca Afganistan ve Pakistan’da üst düzey görevlerde bulundu, Somali’de ise UNDP Ülke Direktörü olarak çalıştı. Rodriguez ayrıca, New York’taki UNDP Genel Merkezinde UNDP’nin Küresel Programının denetiminden sorumlu Politika Destek Koordinatörü görevini yürüttü.

Rodriguez’in uzmanlık alanları arasında kapasite geliştirme, seçim desteği, krizlerin önlenmesi, insani yardım, risk yönetimi, çevre yönetimi ve afet risklerinin azaltılması gibi konular yer alıyor.

Şili asıllı Kanada vatandaşı olan Rodriguez, öğrenim hayatına Şili, Kanada, Hindistan ve Avustralya’da devam etmiş olup Kalkınma ve Kalkınma Ekonomisi konularında diplomalara sahip bulunuyor.

UN Staff visit mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk, founder of modern Turkey.
Caption: BM Türkiye personeli BM Gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. 24 Ekim 2019, Ankara.
Photo: © UNIC Ankara