Basın Duyurusu

Yeni UN Women - Avrupa Birliği projesi sivil toplumu destekleyecek

05 Ekim 2021

“Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Ortaklı İş Birliklerinin Güçlenmesi” projesi, sivil topluma destek yoluyla Türkiye’de kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

BM Kadın Birimi (UN Women) “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Ortaklı İş Birliklerinin Güçlenmesi” projesini, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 4.5 milyon Avroluk mali desteğiyle Mart 2024’e kadar uygulayacak. Avrupa Birliği’nin “Sivil Toplum ve Medya Programı” kapsamında desteklediği proje, başta kadın haklarıyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer ilgili STK’ların kapasitelerini ve ortaklıklarını geliştirmelerine destek olacak.

5 Ekim tarihinde Ankara’da düzenlenen projenin resmi açılış etkinliğine; Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sivil toplum ve hükümet temsilcileri ile proje paydaşları katıldı.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova açılışta yaptığı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çok yönlü olan bu proje, önemli boşlukların olduğu konularda ortaklıklar kurmaya ve sivil topluma destek olmaya dayanıyor. Projenin çok paydaşlı olması ve birçok farklı temada faaliyetlerinin olması, Türkiye’de kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Projenin özellikle dezavantajlı gruplarda olan kadınlara yönelik hedefleri, Sürdülebilir Kalkınma Amaçlarının ‘kimseyi geride bırakma’ ilkesiyle birebir örtüşmektedir.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu projenin, Türkiye’de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarının seslerini daha fazla duyurmalarına, daha etkili ve daha uyum içinde olmalarına imkan vereceğine inanıyoruz. Avrupa Birliği Delegasyonu olarak, bu hedefleri gerçekleştirmek için UN Women ile iş birliği yapmaktan mutluyuz. UN Women’ın kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi hedefiyle ilgili paydaşları bir araya getirme konusunda kilit bir rolü bulunuyor.”

Avrupa Birliği desteğiyle, UN Women proje çerçevesinde; ağ kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme, veri ve kanıt temelli savunuculuk ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve akademik kuruluşlarla ortaklıklarının güçlenmesi alanlarında STK’ları destekleyecek. Proje, Kovid-19 salgını süresince kadınların karşılaştığı zorluk ve eşitsizlikleri de ele alacak

Açılışta konuşma yapan UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, “Kadın hakları konusundaki ilerlemeyi hızlandırmak ve tüm dünyadaki kadınları büyük ölçüde ve orantısız şekilde etkileyen Kovid-19 salgınının etkilerini tersine çevirmek için çok katmanlı, çok paydaşlı ve çok disiplinli ortaklıklara ihtiyacımız var” dedi.

Etkinlikte konuşma yapan HeForShe Savunucusu Selin Özünaldım ise şunları söyledi: “Eğer eşitlik yolunda attığımız adımlarda kimseyi arkada bırakmayacağımızı misyon edindiysek, sivil toplum, organizasyonlar, devletler ve de en önemlisi gençlerin birliğine ihtiyacımız var.”

Kadın Koalisyonundan Selma Acuner ise “Türkiye’de çok güçlü bir kadın hareketi var. Bu sesin uluslararası arenada da daha çok duyulması gerekiyor. Bu projenin kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının Kadının Statüsü Komisyonu gibi uluslararası karar alıcı mekanizmalarda sesinin duyulmasına destek olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de projenin, Türkiye'de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğuna katkı sunacağını belirtti.

Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kadın hakları savunucularına, genç kadın ve erkeklere, öğrencilere, medya profesyonellerine, kamu kurumları ve akademiye yönelik çeşitli faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek bazı faaliyetler şöyle:

  • BM Kadın Birimi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlanması, kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi ve kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi alanlarında STK’larla birlikte ortak projeler yürütülecek.
  • 30 STK kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzere küçük ölçekli hibe desteklerinden faydalanabilecek.
  • Toplumsal cinsiyete dayalı veri analizi ve veri okuryazarlığı gibi teknik konularda STK’lara ve medya profesyonellerine yönelik kapasite geliştirme programları düzenlenecek.
  • Kadınların adalete erişimi, kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaç ve öncelikleri ve engelli kadınlar konuları üzerine kapsamlı araştırmalar yürütülecek.
  • Toplumsal cinsiyete duyarlı iklim eylemi ile afet riskini azaltmanın toplumsal cinsiyet boyutu alanlarında kapasite geliştirme programları uygulanacak.
  • BM Kadın Birimi, nesiller boyu toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir diyalog ortamının oluşturulması amacıyla nesiller arası platformlar oluşturacak, gençlik örgütleri ile bilgi alışverişini destekleyecek ve forumlar düzenleyecek.

 

Daha fazla bilgi için: infoturkey@unwomen.org

UN Women Turkey | Facebook | Instagram | Twitter

 

Yeni UN Women - Avrupa Birliği projesi sivil toplumu destekleyecek

Ebru Demirel

Ebru Demirel

UN Women
İletişim Sorumlusu

Bu girişime dahil BM kuruluşları

UN Women
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar