Basın Duyurusu

BM anketi küresel sorunların uluslararası iş birliğinin artmasına yönelik talebi güçlendirdiğini ortaya koyuyor

22 Nisan 2020

  • Dünya genelinde 186 ülkede yapılan BM anketine göre Covid-19 salgının ortaya çıkmasını takiben yaşanan zorlukların aşılması için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik destek giderek daha da güçlenerek artıyor.
  • Ankete katılanların yüzde 95 gibi çok büyük bir bölümü, özellikle Covid-19 salgının dünya genelinde hız kazandığı şubat ayından bu yana, sorunların aşılması için ülkelerin birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu vurguluyor.
  • Anketi Türkçe olarak https://un75.online/?lang=tur internet adresinden doldurmak da mümkün. 
UN75 Turkish have your say
Photo: © UN

Dünya genelinde 186 ülkede yapılan BM anketine göre Covid-19 salgının ortaya çıkmasını takiben yaşanan zorlukların aşılması için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik destek giderek daha da güçlenerek artıyor.

Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 75’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında küresel seviyede düzenlenen “UN75” girişimiyle küresel sorunlara çözümler konusunda bugüne kadarki en geniş kamuoyu araştırması gerçekleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler Sistemi koronavirüsle başa çıkma çabaları kapsamında tam bir güç birliği içinde hareket ediyor. BM ayrıca UN75 girişimi ve anketi yoluyla küresel kamuoyunun sesinin duyulması için çabalarını arttırıyor. 2020 Ocak ayında başlatılan ve 2020 yılı boyunca sürmesi öngörülen UN75 girişimi sayesinde herkes bir dakikalık bir ankete katılarak dünya sorunlarının aşılması için önceliklerini paylaşabiliyor. Anketi Türkçe olarak https://un75.online/?lang=tur internet adresinden doldurmak da mümkün. 

Ankete 1 Ocak -24 Mart tarihleri arasında katılanların verdiği yanıtlar değerlendirildi. Öne çıkan hususlar şunlardan oluşuyor:

1. Ankete katılanların yüzde 95 gibi çok büyük bir bölümü, özellikle Covid-19 salgının dünya genelinde hız kazandığı şubat ayından bu yana, sorunların aşılması için ülkelerin birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım tüm yaş grubu ve eğitim seviyesinden anket katılımcılarının ortak görüşü olarak ortaya çıkıyor. Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için ise özel sektör-sivil toplum ortaklığının güçlendirilmesi, kadınların, gençlerin, yerli halkların ve dezavantajlı grupların daha fazla katılımının sağlanması gibi öneriler ön plana çıkıyor.

2. Ankete katılanların diğer bir önceliğinin ise iklim ve çevre konuları olduğunun görüldüğü belirtiliyor. Ancak, mart ayından itibaren ise çatışmalar, şiddet ve sağlık risklerinin anket katılımcıları tarafından çarpıcı bir artışla ön plana çıkarıldığının görüldüğü ifade ediliyor.

3. Anket katılımcılarının ileriye yönelik ilk beş önceliği olarak ise çevrenin korunması, insan haklarının korunması, çatışmaların azalması, temel hizmetlere eşit erişim ve sıfır ayrımcılık öne çıkmış bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ortak çabaların teşkilatın 75’inci kuruluş yıldönümünün anlamlı bir şekilde kutlanmasıyla sonuçlanmasını beklediğini ve “Teşkilatın yıldönümünün hem hali hazırdaki pandemiye çözüm bulunması hem de BM’nin kuruluş amacındaki uzun vadeli hedeflere ulaşılması için dünyanın ihtiyaç duyduğu çok taraflı işbirliğinin vurgulanmasına yönelik tarihi bir fırsat  olarak kullanılmasını” umduğunu söyledi.

Anket verileri hakkında 

Anket verileri incelenirken 1 Ocak-24 Mart 2020 tarihleri arasında 186 BM üyesi ülkede çevrimiçi ankete katılan 35,556 kişinin yanıtları, mobil uygulamalar aracılığıyla ankete katılan 5,688 kişinin yanıtları ve 87 ülkede düzenlenen diyalog toplantılarının özetlerinden derlenen sonuçların değerlendirmeye alındığı belirtiliyor.

Bir dakikalık anket  Türkçe olarak https://un75.online/?lang=tur adresinden yanıtlanabiliyor.

BM anketi küresel sorunların uluslararası iş birliğinin artmasına yönelik talebi güçlendirdiğini ortaya koyuyor

Ahmet Parla

Kadir Ahmet Parla

UNIC
Müdür
Ahmet Parla BM'deki görevinden önce Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Antalya İl Müdürlüğü ve Enformasyon Dairesi Başkan vekilliği dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Parla ayrıca, Washington DC'deki Türk Büyükelçiliğinde de Basın Ataşesi görevinde bulundu. Parla, American Üniversitesinden Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.

Bu girişime dahil BM kuruluşları

BM
Birleşmiş Milletler

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar