Basın Duyurusu

Küresel Gıda Krizi Raporu COVID-19’un etkisiyle savunmasız ülkeler için yeni gıda krizi risklerini ortaya koyuyor

21 Nisan 2020

  • Birleşmiş Milletler ajansları, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları açlığın ana sebeplerini ele alan 2020 Küresel Gıda Krizi Raporu’nu yayımladı.
Caption: Yemen'de büyükbaş hayvanların aşılanması için bir araya geliniyor.
Photo: © FAO

 

AB, FAO, OCHA, UNICEF, USAID VE WFP’DAN ORTAK BASIN BÜLTENİ

Brüksel / Roma / New York – Bugün Birleşmiş Milletler ajansları, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları açlığın ana sebeplerini ele alan 2020 Küresel Gıda Krizi Raporu’nu yayımladı.

Gıda Krizlerine Karşı Küresel Ağ raporuna ait ana bulguları, açıklamaları, ortakların açıklamaları ve multimedya içerikleriyle birlikte aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:

Rapordaki ana bulgular

Rapor, 2019’un sonu itibariyle 55 ülke ve bölgede 135 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği (IPC/CH Faz 3 ve üstü) ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Rapora göre 2019’da gıda krizi yaşanan 55 ülkede 75 milyon çocuk boy kısalığı yaşarken, 17 milyon kişi de aşırı zayıflıktan muzdarip.

Bu, raporun 2017’deki ilk basımından bu yana Ağ’ın belgelediği en yüksek gıda güvensizliği ve kötü beslenme seviyesi.

Buna ek olarak, 2019’da 183 milyon kişi (IPC/CH Faz 2) zor şartta olarak sınıflandırıldı. Bu akut açlığın en yüksek noktası ve herhangi bir şok ile karşılaşıldığında (IPC/CH Faz 3 ya da üstü) bir krize ya da daha kötü bir duruma dönüşme riskini beraberinde getiriyor.

Raporda geçen 135 milyon kişinin yarısından fazlası (73 milyon) Afrika’da, 43 milyon Orta Doğu ve Asya’da ve 18.5 milyon kişi de Latin Amerika ve Karayipler’de yaşıyor.

Bu eğilimlerin arkasındaki ana itici sebepler: çatışma, (77 milyon insanı akut gıda güvensizliğine iten ana faktör), iklim değişikliği (34 milyon insan) ve ekonomik çalkantı (24 milyon)

Editör Notu:

*Akut gıda güvensizliği bir kişinin yeterli gıda tüketememesi sonucu hayatlarının ve geçim kaynaklarının ciddi tehlikede olduğu anlamına gelmektedir. Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) ve Cadre Harmonisé (CH) gibi açlığın uluslararası olarak kabul edildiği ölçülerine dayanır. BM’nin her yıl yayınladığı Dünya’da Gıda Güvenliği ve Beslenme raporunda belirtilenden daha şiddetli bir kronik açlık söz konusu. Kronik açlık bir kişinin normal ve aktif bir hayat sürebilmesi için gerekli olan yeterli gıdayı uzun süre boyunca tüketememesi halidir.

Küresel Ağ hakkında

Gıda Krizlerine karşı Küresel Ağ gıda krizlerinin ana sebeplerini sürdürülebilir bir şekilde ele almak için var olan girişimleri, ortaklıkları, program ve politika süreçlerini daha iyi entegre etme, bağlama ve yönlendirmenin yollarını arıyor.

Küresel Gıda Krizleri Raporu Küresel Ağ’ın ana yayınıdır ve Gıda Güvenliği Bilgi Ağı (FSIN) ile birlikte hazırlanmaktadır. Rapor 15 uluslararası insanı yardım ve kuruluşununçok ortaklı analitik sürecinin sonucudur (alfabetik sırayla):  Sahel'deki Daimi Eyaletler Arası Kuraklık Kontrolü Komitesi (CILSS), Avrupa Birliği (AB), Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı (FEWS NET), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Güvenliği Grubu, Küresel Beslenme Grubu, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) Küresel Destek Birimi, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü (IFPRI), Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA), Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR).

Raporu okumak için:

Küresel Gıda Krizi Raporu 2020

 

İlgili Bağlantılar

Gıda Krizlerine karşı Küresel Ağ

FAO ve COVID-19

Acil durumlarda FAO

Daha fazlası için

COVID-19: Açlığın pençesindeki ve zayıf topluluklar kriz içinde krizle karşı karşıya

COVID-19’un gıda krizlerindeki etkilerini ele almak | Nisan-Aralık 2020

COVID-19’un gıda krizleri ve insanı yardım kapsamında öngörülen etkileri

Küresel Gıda Krizi Raporu COVID-19’un etkisiyle savunmasız ülkeler için yeni gıda krizi risklerini ortaya koyuyor

Aylin Alpagut

Aylin Alpagut

FAO
Ulusal İletişim ve Ortaklıklar Sorumlusu

Bu girişime dahil BM kuruluşları

FAO
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
OCHA
İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
WFP
Dünya Gıda Programı

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar