Basın Duyurusu

Alıkonulan çocuklar COVID-19 bulaşma riski altındalar ve serbest bırakılmalı

13 Nisan 2020

  • UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore’nin Açıklaması: “Dünyanın çeşitli ülkelerinde alıkonulan yüz binlerce çocuk,COVID-19 bulaşma riskiyle çok ciddi biçimde karşı karşıya bulunuyor.”

NEW YORK – “Dünyanın çeşitli ülkelerinde alıkonulan yüz binlerce çocuk, COVID-19 bulaşma riskiyle çok ciddi biçimde karşı karşıya bulunuyor.”

“Bu çocukların çoğu COVID-19 gibi hastalıkların yayılmasına son derece elverişli olan koşullarda, beslenme, sağlık ve hijyen hizmetlerine yeterli erişimin olmadığı kapalı ve aşırı kalabalık yerlerde tutulmaktadır. Bu tesislerde her an bir salgın ortaya çıkabilir.

“Alıkonulan çocuklar, özellikle salgın tedbirleri veya önleyici tedbirler nedeniyle personel sayısının veya bakım hizmetlerinin olumsuz etkilendiği durumlarda ihmal, istismar ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı daha savunmasız durumda.

“Dünyanın çeşitli yerlerinde çocuklar tutukluluk, göçmen gözetimi veya diğer idari gerekçelerle alıkonularak çocuk adalet sistemi içerisine girmekte, silahlı çatışmalar, ulusal güvenlik veya aktivizm gibi sebeplerle hapsedilmekte yahut da kapalı kurumlardaki ebeveynleri ile birlikte yaşamaktadırlar. Bu durumdaki ve fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları nedeniyle virüs bulaşma riski altında olan tüm çocuklar tahliye edilmelidirler.

“Bütün hükümetlere ve alıkoyma konusunda yetkili olan diğer tüm makamlara, ailelerinin yanına döndürülebilecek veya uygun bir alternatif uygulamaya güvenli şekilde yerleştirilebilecek durumda olan bütün çocukları derhal serbest bırakmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu alternatifler geniş aileleri veya diğer aile veya toplum temelli bakım hizmetlerini de kapsamaktadır.

“UNICEF aynı zamanda alıkoyma merkezlerine yeni çocukların kabulünün de durdurulması çağrısında bulunuyor.

“UNICEF ve İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Koruma İttifakı, diğer önde gelen çocuk hakları kuruluşları, akademisyenler ve BM kuruluşları ile birlikte, salgın sırasında özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukları korumak için ilgili makamların alabilecekleri tedbirlere ilişkin bir rehber yayınladı. UNICEF, güvenli koşulların tespit edilmesi de dâhil, çocukların tahliyesi için gereken hazırlıklarla ilgili olarak tüm ilgili mercilere yardımcı olmaya hazırdır. 

“Çocukların korunma hakkı, güvenliği ve refahı özellikle dünyanın bugün karşı karşıya olduğu benzer kriz dönemleri de dâhil olmak üzere her zaman savunulmalıdır. Tehlikeli bir salgın sırasında alıkonulan çocukların haklarını korumanın en iyi yolu onların güvenli bir şekilde tahliye edilmesidir.” 

Alıkonulan çocuklar COVID-19 bulaşma riski altındalar ve serbest bırakılmalı

Bu girişime dahil BM kuruluşları

UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar