Basın Duyurusu

Çocukların ve gençlerin COVID-19 salgını ile başa çıkmasına yardımcı olmak için bir hikâye kitabı yayımlandı

10 Nisan 2020

  • Çocukların COVID-19 hastalığını anlamalarına ve hastalıkla mücadele etmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir hikâye kitabı hazırlandı. Kitabı hazırlama sürecine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Save the Children kuruluşları da dâhil olmak üzere, insani yardım sektöründe faaliyet gösteren 50'yi aşkın kuruluş katıldı.
Benim kahramanım sensin
Caption: Çocukların COVID-19'u anlayabilmesi ve onunla uzlaşabilmesi için yeni bir hikaye kitabı hazırlandı. IASC/Helen Patuck.

CENEVRE/NEW YORK - Çocukların COVID-19 hastalığını anlamalarına ve hastalıkla mücadele etmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir hikâye kitabı hazırlandı. Kitabı hazırlama sürecine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Save the Children kuruluşları da dâhil olmak üzere, insani yardım sektöründe faaliyet gösteren 50'yi aşkın kuruluş katıldı.

"Benim Kahramanım Sensin: COVID-19 ile Savaşan Çocuklar” başlıklı hikâye kitabında hayali bir karakter olan Ario; çocuklara kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını koronavirüsten nasıl koruyabileceklerini açıklıyor ve her şeyin hızla değiştiği bu ortamda olumsuz duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını anlatıyor.

Özellikle 6-11 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden hikâye kitabı, Kuruluşlar Arası Daimî Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu tarafından geliştirilmiş bir projenin ürünü. Söz konusu proje kapsamında Birleşmiş Milletler kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile acil durumlarda ruh sağlığı hizmetleri ve psikososyal destek sağlayan uluslararası kuruluşlar bir araya gelerek kitabı hazırlamak için işbirliği yaptı.

Projenin ilk aşamalarında, dünyanın dört bir yanından 1700'i aşkın çocuk, ebeveyn, bakım veren kişi ve öğretmen COVID-19 ile nasıl başa çıktıklarını paylaştı. Bu paylaşımlardan faydalanan yazar ve illüstratör Helen Patuck, proje ekibi ile birlikte, hikâyenin ve hikâyedeki mesajların farklı çevrelerden ve kıtalardan gelen çocuklar için anlamlı olmasını sağladı. 

Mümkün olduğu kadar çok sayıda çocuğa ulaşmak amacıyla, kitap, çeşitli dillere de çevriliyor. Şu an için kitabın altı dilde çevirisi yayımlanırken, otuz dile daha çevirilme süreci devam ediyor. Bu çalışma, hem çevrimiçi kitap hem de sesli kitap olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. 

------------

Hikâye kitabını buradan indirebilirsiniz: Benim Kahramanım Sensin

İşbirliği yapan paydaşların konuyla ilgili açıklamaları

Dünya Sağlık Örgütü

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Genel Direktör

"Daha önce yaşanan insani acil durumlar, hayatları altüst olan gençlerin korku ve kaygılarını gidermenin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Güzel çizimlere sahip olan bu kitap, çocukları farklı zaman dilimleri ve kıtalar arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Kitabın koronavirüs salgını sırasında çocukların güvende kalmak ve olumlu düşünmeye devam etmek için neler yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olacağını umuyoruz."

UNICEF

Henrietta Fore, Genel Direktör

"Tüm dünyada, çocukların yaşamları bütünüyle altüst oldu. Çocukların çoğu sokağa çıkmanın yasaklandığı ya da hareket özgürlüğünün bir şekilde kısıtlandığı ülkelerde yaşıyor.  Bu harika kitap; çocukların bu yeni durumu anlamalarına, ortama ayak uydurmalarına ve kendi hikâyelerinin kahramanı olmak için atabilecekleri küçük adımları anlamlarına yardımcı oluyor."

UNHCR

Filippo Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

“Bu kitap, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için önemli bir kaynak olarak temelde kapsayıcılığa dair güçlü bir mesaj veriyor: Bu salgın, ancak herkes önleme ve müdahale çabalarına katıldığı takdirde aşılabilir. Mülteciler, yerinden edilen çocuklar ve vatansız çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocuklar bu salgınla mücadele edilmesine yardım edebilir. Hepimiz bu hastalıktan korunmadığımız sürece, hiçbirimiz bu hastalıktan korunmuyoruz." dedi.

UNESCO

Audrey Azoulay, Genel Direktör

"COVID-19 salgınına müdahale etmek için gerçeklerin ve güvenilir bilgilerin paylaşılması büyük bir öneme sahip. Bu zor zamanda ailelere ve çocuklara huzur vermek ve onlara rehberlik etmek amacıyla, çocuklara ve ailelere ulaşan çizimler yapmak, hikâyeler yazmak ve hikâyeleri çevirmek için ilgi çekici yollar bulan tüm sanatçıları, yazarları ve yayıncıları yaratıcılıklarından ve tutkularından dolayı tebrik etmek istiyorum. UNESCO, bu girişimi desteklediği için gurur duyuyor ve bu çalışmayı, sanat camiasının herkesin refahına ve dayanıklılığına sağladığı katkının bir örneği olarak görüyoruz."

İletişim sorumluları

Helen Wylie, UNICEF New York, Tel: +1 917 244 2215, hwylie@unicef.org

Alison Brunier, Dünya Sağlık Örgütü, Tel: +41 79 701 9480, bruniera@who.int

 

Çevirilerle ilgili talepler için

Kuruluşlar Arası Daimî Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu, E-posta: mhpss.refgroup@gmail.com

Çocukların ve gençlerin COVID-19 salgını ile başa çıkmasına yardımcı olmak için bir hikâye kitabı yayımlandı

Bu girişime dahil BM kuruluşları

UNESCO
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
UNHCR
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü
UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
DSÖ
Dünya Sağlık Örgütü

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar