Basın Duyurusu

KOVİD-19 ile mücadelede en yoksul ülkeler için borç ertelemesi kritik önem taşıyor

08 Nisan 2020

  • UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore tarafından yapılan açıklama: “UNICEF; Dünya Bankası Başkanı ve IMF Genel Müdürü’nün, hastalığın yayılmasını ve bulaşmasını azaltmak ve daha ileri boyutta bir ekonomik felaketi önleyebilmek amacıyla ihtiyaç sahibi ülkelerin borçlarının ertelenmesine ve yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrılarına yürekten katılıyor.'

NEW YORK – “KOVİD-19 eşi benzeri görülmemiş küresel bir ekonomik krize neden oluyor. Benzer diğer bütün krizlerde deneyimlediğimiz gibi, bu kriz beraberinde acımasız ve eşit dağılım göstermeyen ekonomik bir yıkım getiriyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinde pandeminin yarattığı finansal zorluklar sarsıcı borç yükümlülükleriyle bir araya geldiğinde, bu ülkelerin, hastalığın daha fazla yayılmasını engelleme ve vatandaşlarını koruma kapasitesi azalıyor.

“Bu ülkelerde yaşayan ve gelirlerini büyük oranda kaybeden aileler için durum halihazırda oldukça zorken özellikle sosyal izolasyon tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, gıdaya erişimin kısıtlı olduğu, el yıkamak için sabun ve suyun bir lüks sayıldığı ve nitelikli sağlık hizmetlerinin mevcut olmadığı bölgelerde durum daha da kötüleşecektir.

“Çocuklar pandeminin yol açacağı sağlık sorunlarından ilk etapta etkilenmeseler bile, pandemi sona erdikten sonra ortaya çıkacak ekonomik yıkımın etkilerini hissedeceklerdir. Zira 200 milyondan fazla çocuk dış borçları olan veya yüksek düzeyde borçlanma riski olan ülkelerde yaşamaktadır. Hastalığın yayılmasını önlemeye çalışan ülkeler, borç yükü nedeniyle zorlu bir mücadele vereceklerdir.

“Özellikle düşük gelirli ülkeler, sağlık alanında yaşanan bu acil duruma müdahale edebilmek üzere harcamalarını önemli ölçüde arttırmak zorundadır. Bunun yanı sıra, işlerini ve istihdam güvencesini yitirenler için gelir garantisi sağlamak ve şartsız nakit transferleri de dahil mevcut sosyal koruma sistemlerinin kapasitesini arttırmak veya yoksa oluşturmak mecburiyetindedirler.

“Zorunlu ek harcamalar; rutin aşı uygulamaları, anne sağlığı ve çocuk koruma gibi çocuklara yönelik diğer kritik hizmetleri sekteye uğratmamalıdır. Bu önemli zamanda, ülkeler çocuklarının geleceğini korumak için daha fazla harcama yapmak zorundadır.

“UNICEF; Dünya Bankası Başkanı ve IMF Genel Müdürü’nün, hastalığın yayılmasını ve bulaşmasını azaltmak ve daha ileri boyutta bir ekonomik felaketi önleyebilmek amacıyla ihtiyaç sahibi ülkelerin borçlarının ertelenmesine ve yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrılarına yürekten katılıyor.”

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in G20’ye yolladığı en son mektubunda ifade ettiği üzere, borçların yeniden yapılandırılmasına öncelik verilmelidir. Buna, 2020’ye kadar faiz ödemeleri için acilen sağlanacak muafiyetler de dahildir. Borç yükünün rahatlatılmasıyla, ülkelerin ekonomik krizin etkisini azaltmak ve COVID-19’u olduğu noktada durdurabilmek için gereken müdahalelerde bulunabilme olanakları artacaktır.”

###

KOVİD-19 ve çocuklar ile ailelerin nasıl korunabileceğine yönelik daha fazla bilgi için lütfen www.unicef.org/coronavirus  adresini ziyaret edin.

UNICEF hakkında 

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.

Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edin.

Daha fazla bilgi için:

Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: +1 917 238 1559, gthompson@unicef.org

KOVİD-19 ile mücadelede en yoksul ülkeler için borç ertelemesi kritik önem taşıyor

Bu girişime dahil BM kuruluşları

UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar