Basın Duyurusu

UNECE KOVİD-19 nedeniyle kısıtlamalar getirilen sınır geçişlerinin durumunu takip eden uygulama başlattı

24 Mart 2020

  • Taşımacılık operatörlerinin işini kolaylaştırmak ve tedarik zincirlerinin çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) sınır geçişlerinin durumu ile ilgili bilgileri bir araya getiren bir uygulama başlattı.

KOVİD-19 pandemisi sınırların kapatılıp seyahat kısıtlamalarının getirilmesiyle uluslararası yük taşımacılığını beklenmedik sorunlarla karşı kaşıya bıraktı. Birbiri ile koordineli şekilde önlemlerin alınmaması nedeniyle taşımacılık operatörleri yeni getirilen kısıtlamaları takip etmekte zorlanır hale geldiler. Bu nedenle pek çok ülkenin sınırlarında uzun kuyruklar oluşurken uluslararası taşımacılık kanallarını açık tutmak da zor hale geldi.

Kriz bu şekilde devam ederse özellikle gıda ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçlarını ithal eden ülkelerin bu ihtiyaçlarını karşılamaları zorlaşacak. Daha küresel olarak ise sınır geçişlerine getirilen büyük kısıtlamaların ekonomik ve toplumsal etkileri olacak.

Taşımacılık operatörlerinin işini kolaylaştırmak ve tedarik zincirlerinin çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) sınır geçişlerinin durumu ile ilgili bilgileri bir araya getiren bir uygulama başlattı. “KOVİD-19 Nedeniyle Sınır Geçişlerinin Durumu Gözlemevi” olarak adlandırılan internet sitesine bu linke tıklayarak ulaşılıyor (Observatory on Border Crossings Status due to COVID-19). Uygulama dünya çapındaki tüm sınır geçişleriyle ilgili kısıtlamaları güncel bir şekilde bir araya getiriyor.

Uygulama bilgileri doğrudan ülkelerin ulusal gümrük yetkilileri ve Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği (IRU) yerel üyeleri ve Avrupa Komisyonu’ndan alıyor.

UNECE Başkanı Olga Algayerova konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Etkin sınır geçişleri ve taşımacılık süreçlerinin garanti altına alınması ve sürdürülmesi için kilit önemde olan Birleşmiş Milletler’in kara taşımacılığını ilgilendiren tüm uluslararası sözleşmelerinin ev sahipliğini UNECE yapıyor. Tüm ülkeleri KOVİD-19 pandemisi sırasında özellikle temel ürünlerin taşımacılığını mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya ve koordineli önlemler benimsemek için mevcut uluslararası işbirliği mekanizmalarından tam olarak yararlanmaya çağırıyorum” dedi.

Algayerova aynı zamanda BM’nin eTIR/eCMR olarak bilinen ve sınır geçişlerinde fiziksel temas olmamasını sağlayan sistemlerini de aktif olarak kullanmaya çağırdı.

Algayerova coğrafi konumları nedeniyle kıyı sınırları olmayan ülkelerin hali hazırda da dezavantajlı durumları olduğunu hatırlatırken bu ülkelerin kara yolu ile yük taşımacılığının sürmesi için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

 

UNECE medya iletişim: unece_info@un.org

UNECE KOVİD-19 nedeniyle kısıtlamalar getirilen sınır geçişlerinin durumunu takip eden uygulama başlattı

UNECE

UNECE
Medya Birimi

Bu girişime dahil BM kuruluşları

UNECE
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar