Basın Duyurusu

TÜRKİYE'DE YEŞİL SANAYİLEŞMEYİ GELİŞTİRME- BM ETKİNLİĞİ VE PROJESİ

25 Mayıs 2022

  • 26 Mayıs tarihinde Kadir Has Üniversitesinde düzenlenecek panelde Türkiye'de yeşil sanayileşmenin önündeki engeller ve fırsatlar tartışılacak ve krizlere dayanıklı, yeşil, sürdürülebilir ve dönüştürücü kalkınma için entegre politika stratejileri ve bölgesel politika koordinasyonu konulu proje başlayılacak. 

BM'nin ticaret ve kalkınma organı olan UNCTAD, Türkiye'de yeşil sanayileşmeyi gerçekleştirmek için gereken politika ve eylemleri görüşmek üzere 26 Mayıs'ta önde gelen ekonomistleri ve uzmanları bir araya getiriyor. Ek olarak, krizlere dayanıklı, yeşil ve dönüştürücü bir kalkınma yolunda Kazakistan, Malezya, Pakistan ve Türkiye’ye destek vermek amacıyla bölgesel bir proje başlatıyor.

KONU:       Türkiye'de yeşil sanayileşmenin önündeki engeller ve fırsatlar üzerine panel tartışması ve krizlere dayanıklı, yeşil, sürdürülebilir ve dönüştürücü kalkınma için entegre politika stratejileri ve bölgesel politika koordinasyonu konulu projenin başlatılması.

TARİH:       26 Mayıs 2022. Etkinlik yüz yüze gerçekleştirilecektir. Tüm gazeteciler davetlidir.

YER:            İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Galata Salonu.

KİŞİLER:     Konuşmacılar arasında UNCTAD Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, Amerika Birleşik Devletleri Amherst Massachusetts Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü Robert Pollin, T.C. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Pakistan Ulusal Kamu Politikası Enstitüsü Dekanı Safdar Sohail yer alacaktır.

HEDEF:       Türkiye'de kişi başına emisyon G20 ortalamasının altında olmasına rağmen, son yıllarda emisyonların yüksek oranda artması ile Türkiye en çok sera gazı yayan (dünyada 20.) ülkelerden birisi konumuna gelmiştir. Öte yandan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye, özellikle rüzgâr ve jeotermal enerjiye geçiş için çok güçlü bir potansiyeli bulunmaktadır.

Yeşil sanayileşme yoluna girmek için, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye'nin de makroekonomik ve yapısal zorlukların üstesinden gelmesi gerekmektedir.

UNCTAD, Türkiye’yi destekleme amacıyla, yeşil sanayileşme yolunda Türkiye'nin kısıtlarının ayrıntılı makro-ekonomik analizini yaparak ve yeşil, sürdürülebilir ve krizlere dayanıklı bir ekonomi için gereken patikaları belirleyerek entegre politika stratejileri projesini başlatacaktır.

------------------------------------

UNCTAD Hakkında

UNCTAD, bir BM ticaret ve kalkınma organıdır. Gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmiş bir ekonominin faydalarına daha adil ve etkin bir şekilde erişebilmeleri amacıyla onları destekler ve ekonomik entegrasyonun dezavantajlarıyla başa çıkmak için hazırlar.

--------------------------------------

Detaylı bilgi için veya UNCTAD uzmanlarından röportaj talep etmek için lütfen Dan Teng'o, +41 22 917 8033, dan.tengo@un.org  veya Gül Ünal, +41 76 691 1072, gul.unal@un.org, ile iletişime geçiniz.

TÜRKİYE'DE YEŞİL SANAYİLEŞMEYİ GELİŞTİRME- BM ETKİNLİĞİ VE PROJESİ

Bu girişime dahil BM kuruluşları

UNCTAD
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar